قیمت ورق روغنی - خرید و فروش ورق روغنی


آهنستان مرکز اطلاع رسانی و خرید و فروش ورق روغنی و سایر آهن آلات در ایران - قیمت ورق روغنی بصورت لحظه ای ، جهت استعلام و مشاهده ی لحظه ای قیمت ورق روغنی و سایر آهن آلات از طریق راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید : 09122184063 - info@ahanestan.com

کانال تلگرام آهنستان 

قیمت ورق روغنی - خرید و فروش ورق روغنی

نام کارخانه ضخامت
(mm)
طول
(m)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق روغنی هفت الماس 0.3 رول عرض 1000 بنگاه تهران 8720 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 1 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6570 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 2 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6530 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.4 رول عرض 1000 کارخانه 78500 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.4 رول عرض 1000 بنگاه تهران 7920 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.4 رول عرض 1250 کارخانه 7850 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1000 کارخانه 6850 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1000 بنگاه تهران 6920 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1250 کارخانه 6850 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.5 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6920 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1000 کارخانه 7350 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1000 بنگاه تهران 7420 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1250 کارخانه 7250 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.6 رول عرض 1250 بنگاه تهران 7320 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1000 کارخانه 7150 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1000 بنگاه تهران 7220 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1250 کارخانه 7050 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.7 رول عرض 1250 بنگاه تهران 7120 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1000 کارخانه 6750 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1000 بنگاه تهران 6820 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1250 کارخانه 6750 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.8 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6820 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1000 کارخانه 6650 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1000 بنگاه تهران 6720 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1250 کارخانه 6650 تومان 1398/07/23
ورق روغنی هفت الماس 0.9 رول عرض 1250 بنگاه تهران 6720 تومان 1398/07/23