قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد : قیمت میلگرد آجدار

آهنستان - فروش انواع میلگرد با مناسبترین قیمت و بالا ترین کیفیت. لیست قیمت میلگرد آجدار در بخش زیر قابل مشاهده می باشد  . به دلیل تغییرات و نوسانات روزانه در قیمت آهن آلات و قیمت میلگرد بهترین گزینه تماس با آهنستان و اطلاع از آخرین قیمت ها می باشد . اولین هدف آهنستان رضایت مشتریان می باشد , به همین علت تمامی محصولات و آهن آلات با گارانتی و  در سریعترین زمان ممکن ارسال می گردد.  

راه های ارتباطی با آهنستان :  09122184063 - 02122508192  | info@ahanestan.com | تماس با آهنستان 

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز میلگرد (mm) نوع میلگرد آنالیز قیمت بنگاه تهران
1 12 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
2 14 شاخه آجدار A3 45000
3 16 شاخه آجدار A3 45000
4 18 شاخه آجدار A3 45000
5 20 شاخه آجدار A3 45000
6 22 شاخه آجدار A3 45000
7 25 شاخه آجدار A3 45000
8 28 شاخه آجدار A3 45000
9 30 شاخه آجدار A3 45000
10 32 شاخه آجدار A3 45000

تماس بگیرید 

قیمت میلگرد آجدار اهواز

جهت اطلاع دقیق از قیمت میلگرد آجدار اهواز با آهنستان تماس حاصل نمایید .

ردیف سایز میلگرد (mm) نوع میلگرد آنالیز قیمت 
1 8 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
2 8 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
3 10 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
4 12 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
5 8 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
6 10 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
7 12 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
8 14 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
9 16 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
10 18 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
11 20 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
12 22 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
13 25 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
14 28 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
15 30 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
16 32 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار فولاد قزوین

جهت اطلاع دقیق از قیمت میلگرد آجدار قزوین با آهنستان تماس حاصل نمایید .

ردیف سایز میلگرد (mm) نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  8  شاخه آجدار  A2 47000
 2  10  شاخه آجدار  A2 45000
 3  12  شاخه آجدار  A2 45000
 4  14  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

 قیمت میلگرد پارس آرمان

 ردیف  سایز میلگرد (mm)  نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  8  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 2  10  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 3  12  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

 ردیف   سایز میلگرد (mm)  نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  8  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 2  10  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 3  12  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4  14  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5  16  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6  18  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7  20  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8  22  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 9  25  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد سیادن ابهر

 ردیف    سایز میلگرد (mm) نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  10  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 2  12  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 3  14  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4  16  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5  18  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6  20  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7  22  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8  25  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

 قیمت میلگرد پرشین فولاد

 ردیف     سایز میلگرد (mm)  نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  10   شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 2  12   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 3 14    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4 16    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5 18    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6 20    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7 22    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8 25    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

 قیمت میلگرد ارگ تبریز

جهت اطلاع دقیق از قیمت میلگرد آجدار تبریز با آهنستان تماس حاصل نمایید .

 ردیف      سایز میلگرد (mm)   نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  14  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 2  16  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 3  18  شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
 4  20  شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
 5  22  شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
 6  25  شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
 7  28  شاخه آجدار A3  تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد بناب

جهت اطلاع دقیق از قیمت میلگرد آجدار بناب با آهنستان تماس حاصل نمایید .

ردیف      سایز میلگرد (mm)   نوع میلگرد آنالیز قیمت 
1 8 شاخه آجدار A2 تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A2 تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
4 14 شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
5 16 شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
6 18 شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
7 20 شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
8 22 شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
9 25 شاخه آجدار A3  تماس بگیرید
10 28 شاخه آجدار A3  تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد درپاد تبریز

 ردیف       سایز میلگرد (mm)    نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  8  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 2  10  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
3  12  شاخه آجدار  A3  تماس بگیرید
 4  14  شاخه آجدار  A3  تماس بگیرید
 5  16  شاخه آجدار  A3  تماس بگیرید
 6  18  شاخه آجدار  A3  تماس بگیرید
 7  20  شاخه آجدار  A3  تماس بگیرید
 8  22  شاخه آجدار  A3  تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد سیرجان

جهت اطلاع دقیق از قیمت میلگرد آجدار سیرجان با آهنستان تماس حاصل نمایید .

ردیف       سایز میلگرد (mm)    نوع میلگرد آنالیز قیمت 
1 8  شاخه آجدار A2 تماس بگیرید
2 10  شاخه آجدار A2 تماس بگیرید
3 12  شاخه آجدار A2 تماس بگیرید
4 14  شاخه آجدار A2 تماس بگیرید
5 16  شاخه آجدار A2 تماس بگیرید
6 18  شاخه آجدار A2 تماس بگیرید
7 20  شاخه آجدار A2 تماس بگیرید

 

 قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

 ردیف        سایز میلگرد (mm)     نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  10   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 2 12    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 3 14    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4 16    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5 18    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6 20    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7 25   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8 32   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد فولاد خراسان ( نیشابور )

ردیف        سایز میلگرد (mm)     نوع میلگرد آنالیز قیمت 
1 10   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
2 12   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
3 14   شاخه آجدار A3 45000
4 16   شاخه آجدار A3 45000
5 18   شاخه آجدار A3 45000
6 20   شاخه آجدار A3 45000
7 22   شاخه آجدار A3 45000
8 25   شاخه آجدار A3 45000
9 28   شاخه آجدار A3 45000
10 32   شاخه آجدار A3 45000

 

قیمت میلگرد نیک صدرای طوس

ردیف        سایز میلگرد (mm)     نوع میلگرد آنالیز قیمت 
1 12   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
2 14   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
3 16   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
4 18   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
5 20   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
6 22   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
7 25   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
8 28   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
9 32   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار الیگودرز

 ردیف         سایز میلگرد (mm)      نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  8  کلاف آجدار  A2 تماس بگیرید
 2 10   کلاف آجدار A2  تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار شیراز

ردیف         سایز میلگرد (mm)      نوع میلگرد  آنالیز قیمت 
3 10  کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
4 12  کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
5 14  کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
6 16  کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
7 10  کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
8 12  کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
9 14  کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
10 16  کلاف آجدار A2 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

 ردیف          سایز میلگرد (mm)       نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  12  شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 2 14    شاخه آجدار  A3 43300
 3 16    شاخه آجدار  A3 43300
 4 18    شاخه آجدار  A3 43300
 5 20    شاخه آجدار  A3 43300
 6 22    شاخه آجدار  A3 43300

 قیمت میلگرد آجدار  یزد ( احرامیان )

ردیف          سایز میلگرد (mm)       نوع میلگرد آنالیز قیمت 
1 8 کلاف آجدار A3 تماس بگیرید
2 10 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
3 12   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
4 14   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
5 16   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
6 18   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
7 20   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
8 22   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
9 25   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
10 28   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
11 30   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
12 32   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
13 40   شاخه آجدار A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار آلیاژی ایران ( یزد )

 ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد  آنالیز  قیمت 
 1  12    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 2  14    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 3  16    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4  18    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5  20    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6  22    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7  25    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8  28    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 9  30    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 10  32    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 11  36    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 12  40    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

 قیمت میلگرد آجدار نطنز

جهت اطلاع دقیق از قیمت میلگرد آجدار نطنز با آهنستان تماس حاصل نمایید .

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت 
2 10 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
1 8 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت 
1 10    شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
2 12    شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
3 14    شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
4 16    شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
5 18    شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
6 20    شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
7 22    شاخه آجدار A3 تماس بگیرید
8 25    شاخه آجدار A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار گیلان ( حسن رود )

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت 
 1  8         شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 2  10         شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 3  14         شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 4  16         شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 5  18         شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 6  20         شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار گلستان

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت
 1  8  کلاف آجدار  A3 تماس بگیرید
 2  10   کلاف آجدار  A3 تماس بگیرید
 3  12   کلاف آجدار  A3 تماس بگیرید
 4  8        شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5  10        شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6  12        شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7  14        شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8  16        شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 9  18        شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 10  20        شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت
 1  8       شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 2  10       شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 3  12       شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4  14       شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5  16       شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6  18       شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7  20       شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8  22       شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 9  25       شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 10  28       شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 11  32       شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت
 1  10      شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 2  12      شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 3  14      شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4  16      شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5  18      شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6  20      شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7  22      شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8  25      شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 9  28      شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت
 1  10     شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 2  12     شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 3  14     شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4  16     شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
5  18     شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6  20     شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7  22     شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8  25     شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت
 1  8    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 2  10    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 3  12    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4  14    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5  16    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6  18    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7  20    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 8  22   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 9  25    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 10  32    شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

جهت اطلاع دقیق از قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه با آهنستان تماس حاصل نمایید .

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت
 1  12   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 2  14   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 3  16   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 4  18   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 5  20   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 6  22   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید
 7  25   شاخه آجدار  A3 تماس بگیرید

 

 

قیمت میلگرد آجدار کیان کاشان

 

ردیف           سایز میلگرد (mm)        نوع میلگرد آنالیز قیمت
 1  10  شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید
 2  12   شاخه آجدار  A2 تماس بگیرید

 

 

به منظور اطلاع از قیمت جدید و به روز میلگرد با آهنستان تماس بگیرید . آهنستان همراه همیشگی و قابل اعتماد شماست . 

جهت اطلاع از سایر قیمت های آهن آلات »»» محصولات تخت    محصولات طویل

جهت اطلاع از قیمت میلگرد »»» قیمت میلگرد 

جهت اطلاع از قیمت ضایعات آهن »»» ضایعات آهن

جهت اطلاع از قیمت فروش میلگرد »»» فروش میلگرد

سایر محصولات آهنستان »»» محصولات آهنستان

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :