قیمت ورق روغنی - خرید و فروش ورق روغنی


آهنستان مرکز اطلاع رسانی و خرید و فروش ورق روغنی و سایر آهن آلات در ایران - قیمت ورق روغنی بصورت لحظه ای ، جهت استعلام و مشاهده ی لحظه ای قیمت ورق روغنی و سایر آهن آلات از طریق راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید : 09122184063 - info@ahanestan.com

کانال تلگرام آهنستان 

قیمت ورق روغنی - خرید و فروش ورق روغنی

نام کارخانه ضخامت
(mm)
ابعاد
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
ورق روغنی هفت الماس 0.3 0.3 بنگاه تهران 0 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 1 1 بنگاه تهران 7770 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 2 2 بنگاه تهران 7720 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 کارخانه 9560 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 بنگاه تهران 9620 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.4 کارخانه 9560 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 کارخانه 8410 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 بنگاه تهران 8470 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 کارخانه 8410 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.5 بنگاه تهران 8470 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 کارخانه 8260 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 بنگاه تهران 8320 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 کارخانه 8360 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.6 بنگاه تهران 8420 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 کارخانه 8010 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 بنگاه تهران 8070 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 کارخانه 7960 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.7 بنگاه تهران 8020 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 کارخانه 8060 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 بنگاه تهران 8120 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 کارخانه 8060 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.8 بنگاه تهران 8120 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 کارخانه 7810 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 بنگاه تهران 7870 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 کارخانه 7810 تومان 1398/09/13
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.9 بنگاه تهران 7870 تومان 1398/09/13