قیمت میلگرد - مرکز خرید و فروش انواع میلگرد


اطلاع رسانی آنی قیمت میلگرد ساده و عاج دار بر اساس کارخانجات تولید کننده و سایز میلگرد . لیست قیمت میلگرد تولید شده در کارخانه های معتبر مانند ( قیمت میلگرد اصفهان ، کاشان ، امیرکبیر ، یزد ، قزوین ، شاهرود ، نیشابور ، شمس ، امیر آباد و... ) در بخش زیر توسط آهنستان تهیه شده که حداقل زمان به روز رسانی آن 24 ساعت می باشد و با تغییر لحظه ای در جداول زیر نیز اعمال خواهند شد . قیمت میلگرد و سایر آهن آلات را در آهنستان جستجو نمایید .

***آهنستان فروشگاه آهن آلات نیست ! بلکه مرکز خرید و فروش آهن آلات می باشد***

***لیست قیمت میلگرد بصورت لحظه ای توسط کارشناسان آهنستان به روز می شود ***

جهت خرید ، فروش ، استعلام و اطلاع لحظه ای قیمت میلگرد و سایر آهن آلات و ضایعات آهن از طریق راه های ارتباطی با ما درتماس باشید : 09122184063 - info@ahanestan.com

کانال تلگرام آهنستان 

قیمت میلگرد - مرکز خرید و فروش انواع میلگرد

نام کارخانه سایز
(mm)
قیمت تاریخ نمودار قیمت
میلگرد شاهرود 10 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 12 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 14 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 16 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 18 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 20 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 22 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 25 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 28 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 32 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 14 0 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 16 6310 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 18 6210 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 20 6210 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 22 6180 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 10 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 12 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 14 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 16 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 20 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 22 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 25 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 30 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 32 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 10 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 12 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 14 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 16 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 18 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 20 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 22 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 25 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 28 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 30 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 32 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 10 6350 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 12 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 14 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 16 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 18 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 20 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 22 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 25 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 28 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 30 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 32 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 10 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 12 6300 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 14 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 16 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 18 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 20 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 22 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 25 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 8 6420 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 10 6420 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 12 6270 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 14 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 16 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 18 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 20 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 22 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 25 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 32 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 10 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 12 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 14 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 16 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 18 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 20 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 22 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 25 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 28 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 12 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 14 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 16 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 18 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 20 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 22 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 25 0 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 10 6350 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 12 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 14 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 16 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 18 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 20 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 22 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 25 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 28 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 30 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 32 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 10 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 12 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 14 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 16 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 18 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 20 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 22 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 25 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 28 0 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 12 6355 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 14 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 16 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 18 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 20 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 22 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 25 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 28 6335 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 10 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 12 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 14 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 16 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 18 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 20 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 22 0 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 25 0 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 28 0 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 10 0 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 12 6190 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 14 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 16 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 18 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 20 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 22 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 25 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 28 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 30 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 32 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 10 0 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 12 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 14 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 16 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 18 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 20 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 22 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 25 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 28 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 10 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 12 6150 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 14 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 16 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 18 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 20 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 22 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 25 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 28 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 10 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 12 6280 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 14 6280 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 16 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 18 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 20 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 22 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 25 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 10 6460 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 12 6245 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 14 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 16 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 18 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 20 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 22 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 25 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 28 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 32 6245 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 12 6450 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 14 6450 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 16 6550 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 18 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 20 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 22 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 25 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 28 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 30 0 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 32 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 10 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 12 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 14 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 16 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 18 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 20 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 22 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 25 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 28 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 30 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 32 0 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 10 6340 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 12 6230 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 14 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 16 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 18 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 20 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 22 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 25 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 28 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 30 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 32 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 12 6300 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 14 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 16 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 18 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 20 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 22 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 25 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 28 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 30 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 32 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 12 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 14 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 16 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 18 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 20 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 22 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 25 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 28 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 30 0 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 32 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 8 6650 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 10 6600 تومان 1398/12/18
میلگرد گلستان 12 6550 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 14 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 16 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 18 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 20 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 22 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 25 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 8 6410 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 10 6310 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 12 6210 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 14 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 16 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 18 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 20 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 22 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 25 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 28 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 30 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 32 6140 تومان 1398/12/19