▪️بازار قوطی و #پروفیل به کف نشسته است ... ۹۸/۰۷/۰۱

نرخ قوطی پروفیل

بنا بر برخی شنیده ها طی دیروز و امروز، ظاهرا بازار قوطی و پروفیل علیرغم برخی تغییرات نامحسوس در برخی از مبادی؛ تا حدودی ثابت دیده میشود، بطوریکه نرخ کارآمد و موثر این حوزه در خصوص محصول بر مبنای ورق ضخامت ۲ میلیمتر، در بازه قیمتی حدود ۵۹۵۰ تا ۶۱۰۰ تومان ( VAT+) شنیده میشود؛ هر چند که بصورت موردی تا کف ۵۸۵۰ و یا حتی سقف ۶۱۵۰ تومان هم در برخی از مبادی این حوزه در خصوص این کالا اعلام شده است.