انواع میلگرد

معرفی انواع میلگرد

میلگرد ها از لحاظ ظاهری به دو دسته تقسیم می شوند :

-          میلگرد ساده    

-          میلگرد آجدار

میلگرد ها با استانداردها و آنالیز قدیمی بر 3 دسته تقسیم می شدند که به شرح زیر می باشد :

نکته : در بازار فروش میلگرد در ایران میلگرد ها را با این نام می شناسند .

-          میلگرد A1

-          میلگرد A2

-          میلگرد A3

میلگرد A1 »»» میلگرد ساده – میلگرد نرم – میلگرد بدون آج :  این نوع میلگرد با تنش 2300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 3800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بصورت میلگرد نرم شناسایی می شود .این نوع میلگرد بصورت کاملا ساده و بدون عاج می باشد .عمده ی استفاده ی این نوع میلگرد جهت استفاده برای آهنگری و تغییر شکل دادن و جهت انجام عملیات جوشکاری و.. می باشد .

میلگرد A2 »»» میلگرد با آج ساده  - میلگرد نیمه سخت : این نوع میلگرد با تنش 3000 کلیوگرم بر  سانتیمتر مربع و تنش گسیختگی 5000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  بوده که با نام میلگرد نیمه خشک ( نیمه نرم ) شناخته می شوند .این نوع میلگرد عمدتا بصورت آج فنری شکل بوده و جهت عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت . این نوع میلگرد قابلیت عملیات جوشکاری را دارد اما توصیه میشود در صورت امکان از جوشکاری با این نوع میلگرد پرهیز شود .

میلگرد A3 »»» میلگرد آج پیچیده – میلگرد سخت :تنش جاری در این نوع میلگرد ها 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 6000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  که با نام میلگرد خشک  ( میلگرد ترد ) شناخته می شوند . موارد استفاده ی این نوع میلگرد جهت عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی می باشد . این نوع میلگرد را آجدار و از نوع آجدار جناقی می باشد .

نکته : از این نوع میلگرد نمیتوان جهت آهنگری و یا تغییر شکل نمیتوان استفاده کرد .

از این نوع میلگرد در عملیات جوشکاری به هیچ عنوان استفاده نمیشود .

استانداردهای جدید و آنالیزهای میلگرد جدید بصورت زیر دسته بندی می شوند :

-     میلگرد س 240 : این نوع میلگرد مخفف میلگرد ساده می باشد .

-     میلگرد آج 340 : این نوع میلگرد آجدار مارپیچ می باشد .

-     میلگرد آج 400 : این نوع میلگرد آجدار جناقی می باشد .

-     میلگرد آج 500 : این نوع میلگرد آجدار مرکب می باشد .

نکته : در بازار جهانی میلگرد ها را با این استاندارد شناسایی میکنند .

نکته 2 : در میلگرد های آجدار , آج ها بصورت عرضی بوده و کل میلگرد را فرا میگیرد و آج ها در تمامی بخش های میلگرد قابل مشاهده می باشند .

راه های تشخیص میلگرد های آجدار :

میلگرد های آجدار A3  : آج ها بصورت ضربدری می باشند و همچنین در این نوع میلگرد آج ها بصورت هفت و هشت می باشند .( آج ها بصورت جناقی  می باشند )

میلگردهای آجدار A2  : آج ها بصورت منفرد و جدا می باشند .و همچنین در این نوع میلگرد ها آج ها بصورت موازی یکدیگر قرار دارند . ( آج ها با زاویه 45 درجه و مارپیچ می باشند )

آهنستان مرجع خرید و فروش و قیمت آهن آلات