تابلو امروز بورس میلگرد

   Admin        ﺳﻪشنبه, 09 مهر 1398       اخبار تخصصی فولاد
تابلو امروز بورس میلگرد

 

آمار معامله امروز بورس
٩٨/٠٧/٠٩


- سبد ميلگرد فولاد سرمد ابركوه 
 عرضه ١٦٥٠ تن 
به قيمت پايه ٣٩٩٧٠ ريال 
تحويل فوري
اين عرضه با ٥٢١٤ تن تقاضا مواجه گرديد. 
و كل سبد با قيمت ميانگين ٤٠٣٥٠ ريال معامله گرديد. 

قيمت ها با احتساب ماليات ٩ درصد ميباشد.