کارخانه

سایز

آنالیز

حالت

واحد

محل بارگیری

سایز

0
+ موارد بیشتر
جستجوی پیشرفته

میلگرد ساده

نمایش بیشتر
میلگرد ساده کویر کاشان

میلگرد ساده کویر کاشان

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ساده ذوب آهن

میلگرد ساده ذوب آهن

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ساده امیر کبیر خزر

میلگرد ساده امیر کبیر خزر

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ساده هیربد

میلگرد ساده هیربد

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ساده فایکو

میلگرد ساده فایکو

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ساده  آریا ذوب

میلگرد ساده آریا ذوب

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ساده امیرکبیر خزر

میلگرد ساده امیرکبیر خزر

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ساده نیشابور

میلگرد ساده نیشابور

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ساده پرشین فولاد

میلگرد ساده پرشین فولاد

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ساده ابهر

میلگرد ساده ابهر

بروز رسانی 1400/07/07
نام سایز آنالیز حالت واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید

کارخانه

سایز

آنالیز

حالت

واحد

محل بارگیری

سایز

0
+ موارد بیشتر