مشاوره،استعلام،سفارش گیری call

سایز

0
+ موارد بیشتر

تعداد شاخه در هر بسته

0
+ موارد بیشتر

وزن (کیلوگرم)

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد

جستجوی پیشرفته

سایر کارخانه ها

نمایش بیشتر
تیر آهن ترک

تیر آهن ترک

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
لیست تیرآهن متفرقه

لیست تیرآهن متفرقه

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
لیست تیرآهن سنگین

لیست تیرآهن سنگین

بروز رسانی 1403/02/01
نام وزن (کیلوگرم) سایز واحد قیمت نمودار خرید
میلگرد استنلس استیل

میلگرد استنلس استیل

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز آلیاژ حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 110 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 64,000
سایز : 5 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 140,000
سایز : 8 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 140,000
سایز : 6 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 140,000
سایز : 14 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 12 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 10 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 30 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 25 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 20 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 18 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 16 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 40 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 45 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 100 آلیاژ : 321 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 6 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,000
سایز : 60 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 45 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 40 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 25 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 18 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 15 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 12 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 10 آلیاژ : 310 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 345,000
سایز : 60 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 40 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 25 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 18 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 15 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 12 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 10 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 6 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 45 آلیاژ : 1.4841 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 334,400
سایز : 280 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 220 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 155 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 130 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 191,200
سایز : 220 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 186,000
سایز : 90 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,500
سایز : 85 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 180,800
سایز : 80 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 70 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 65 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 60 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 55 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 50 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 45 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 40 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 36 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 30 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 28 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 25 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 20 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 16 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 15 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 14 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 10 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 5 آلیاژ : 316 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 177,600
سایز : 5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 141,000
سایز : 65 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 60 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 55 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 50 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 40 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 30 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 25 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 20 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 14 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 12 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 10 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 8 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 135,800
سایز : 5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 280 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تیرچه کرومیت

تیرچه کرومیت

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز ورق سایز نبشی زیکزاک محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
الکترود جوشکاری آما

الکترود جوشکاری آما

بروز رسانی 1403/02/01
نام استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
پشم شیشه

پشم شیشه

بروز رسانی 1403/02/01
نام محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
الکترود جوشکاری میکا

الکترود جوشکاری میکا

بروز رسانی 1403/02/01
نام استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
بیلت 6 متری

بیلت 6 متری

بروز رسانی 1403/02/01
نام حالت استاندارد ابعاد طول محل بارگیری قیمت نمودار خرید
بیلت 12 متری

بیلت 12 متری

بروز رسانی 1403/02/01
نام حالت استاندارد ابعاد طول محل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد استیل هند قطر

میلگرد استیل هند قطر

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز آلیاژ حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 180 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 70,000
سایز : 150 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 67,000
سایز : 120 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 64,000
سایز : 100 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 90 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 80 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 70 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 60 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 50 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 45 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 40 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 35 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 30 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 25 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 20 آلیاژ : 420 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 66,000
سایز : 120 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 110,000
سایز : 100 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 110,000
سایز : 90 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
سایز : 80 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
سایز : 70 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
سایز : 60 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
سایز : 50 آلیاژ : 410 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 100,000
میلگرد استیل قطر

میلگرد استیل قطر

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز آلیاژ حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 120 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 110 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 100 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 85 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 80 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 75 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 70 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 60 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,000
سایز : 50 آلیاژ : 431 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 130,200
میلگرد استیل نسوز

میلگرد استیل نسوز

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز آلیاژ حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 300 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
سایز : 280 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
سایز : 250 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
سایز : 220 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
سایز : 200 آلیاژ : 17.4 ph حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 340,000
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
ناودانی هم وزن اروپا

ناودانی هم وزن اروپا

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
ناودانی اروپا

ناودانی اروپا

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
نبشی صنایع فولاد کوهپایه

نبشی صنایع فولاد کوهپایه

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت (mm) طول (m) واحد(kg) محل بارگیری قیمت نمودار خرید
سپری انبار اصفهان

سپری انبار اصفهان

بروز رسانی 1403/02/01
نام طول واحد محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ناودانی انبار اصفهان

ناودانی انبار اصفهان

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت محل بارگیری طول واحد قیمت نمودار خرید
پروفیل Z

پروفیل Z

بروز رسانی 1403/02/01
نام ارتفاع طول محل بارگیری ضخامت واحد قیمت نمودار خرید
پروفیل مبلی انبار تهران

پروفیل مبلی انبار تهران

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت محل بارگیری قیمت نمودار خرید
پروفیل مبلی تهران

پروفیل مبلی تهران

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت محل بارگیری قیمت نمودار خرید
سایر پروفیل های صنعتی

سایر پروفیل های صنعتی

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت محل بارگیری طول واحد قیمت نمودار خرید
پروفیل آلومینیم

پروفیل آلومینیم

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت طول محل بارگیری وزن واحد قیمت نمودار خرید
پروفیل استنلس استیل صنعتی

پروفیل استنلس استیل صنعتی

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت آلیاژ طول واحد قیمت نمودار خرید
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت آلیاژ طول واحد قیمت نمودار خرید
نبشی استنلس استیل

نبشی استنلس استیل

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت آلیاژ واحد طول قیمت نمودار خرید
ناودانی استنلس استیل

ناودانی استنلس استیل

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت آلیاژ واحد طول سایز قیمت نمودار خرید
رابیتس

رابیتس

بروز رسانی 1403/02/01
نام ستون طول x عرض محل بارگیری واحد ابعاد چشمه قیمت نمودار خرید
تیراهن روسیه

تیراهن روسیه

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
ریل آهنی

ریل آهنی

بروز رسانی 1403/02/01
نام محل بارگیری قیمت نمودار خرید

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

تعداد شاخه در هر بسته

0
+ موارد بیشتر

وزن (کیلوگرم)

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد