مشاوره،استعلام،سفارش گیری call

واحد

محل بارگیری

سایز

0
+ موارد بیشتر
جستجوی پیشرفته

کارخانه نورد فولاد نوین متین

نمایش بیشتر
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین

میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین

بروز رسانی 1403/03/30
نام واحد محل بارگیری سایز قیمت نمودار خرید
واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 25
قیمت : 17,500
واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 22
قیمت : 17,500
واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 20
قیمت : 17,500
واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 18
قیمت : 17,500
واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 16
قیمت : 17,500
واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 14
قیمت : 17,500
واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 12
قیمت : 17,500
واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 10
قیمت : 17,500

کارخانه

واحد

محل بارگیری

سایز

0
+ موارد بیشتر