مشاوره،استعلام،سفارش گیری call

حالت

سایز مفتول

0
+ موارد بیشتر

ابعاد چشمه

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیرری

واحد

جستجوی پیشرفته

صنایع مفتولی

نمایش بیشتر
توری حصاری

توری حصاری

بروز رسانی 1403/02/01
نام حالت سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیرری واحد قیمت نمودار خرید
توری مرغی

توری مرغی

بروز رسانی 1403/02/01
نام واحد محل بارگیری قیمت نمودار خرید
توری پرسی

توری پرسی

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سیم آرماتور

سیم آرماتور

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز مفتول محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت مفتول نوع گالوانیزه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سیم حرارتی

سیم حرارتی

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز حات قیمت نمودار خرید
سیم خاردار

سیم خاردار

بروز رسانی 1403/02/01
نام ضخامت مفتول ضخامت خار نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت نمودار خرید
توری جوشی (مش)

توری جوشی (مش)

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز میلگرد ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
توری گابیون

توری گابیون

بروز رسانی 1403/02/01
نام ابعاد چشمه نوع گالوانیزه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
توری مش

توری مش

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز میلگرد محل بارگیری واحد ابعاد چشمه قیمت نمودار خرید
فنس

فنس

بروز رسانی 1403/02/01
نام ابعاد چشمه ضخامت مفتول محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید

کارخانه

حالت

سایز مفتول

0
+ موارد بیشتر

ابعاد چشمه

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیرری

واحد