قیمت میلگرد - مرکز خرید و فروش انواع میلگرد


اطلاع رسانی آنی قیمت میلگرد ساده و عاج دار بر اساس کارخانجات تولید کننده و سایز میلگرد . لیست قیمت میلگرد تولید شده در کارخانه های معتبر مانند ( قیمت میلگرد اصفهان ، کاشان ، امیرکبیر ، یزد ، قزوین ، شاهرود ، نیشابور ، شمس ، امیر آباد و... ) در بخش زیر توسط آهنستان تهیه شده که حداقل زمان به روز رسانی آن 24 ساعت می باشد و با تغییر لحظه ای در جداول زیر نیز اعمال خواهند شد . قیمت میلگرد و سایر آهن آلات را در آهنستان جستجو نمایید .

***آهنستان فروشگاه آهن آلات نیست ! بلکه مرکز خرید و فروش آهن آلات می باشد***

***لیست قیمت میلگرد بصورت لحظه ای توسط کارشناسان آهنستان به روز می شود ***

جهت خرید ، فروش ، استعلام و اطلاع لحظه ای قیمت میلگرد و سایر آهن آلات و ضایعات آهن از طریق راه های ارتباطی با ما درتماس باشید : 09122184063 - info@ahanestan.com

کانال تلگرام آهنستان 

قیمت میلگرد - مرکز خرید و فروش انواع میلگرد

نام کارخانه سایز
(mm)
تحویل قیمت تاریخ نمودار قیمت
میلگرد شاهرود 10 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 12 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 14 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 16 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 18 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 20 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 22 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 25 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 28 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهرود 32 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 14 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 16 کارخانه 6310 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 18 کارخانه 6210 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 20 کارخانه 6210 تومان 1398/12/19
میلگرد نورد کرمان 22 کارخانه 6180 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 12 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 14 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 16 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 20 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 22 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 25 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 30 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد آناهیتا گیلان 32 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 12 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 14 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 16 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 18 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 20 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 22 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 28 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 30 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد روهینا جنوب 32 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 10 کارخانه 6350 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 12 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 14 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 16 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 18 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 20 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 22 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 25 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 28 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 30 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد آذر فولاد امین 32 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 10 کارخانه 6400 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 12 کارخانه 6300 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 14 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 16 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 18 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 20 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 22 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد پرشین فولاد 25 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 8 کارخانه 6420 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 10 کارخانه 6420 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 12 کارخانه 6270 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 14 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 16 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 18 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 20 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 22 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 25 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد بافق یزد 32 کارخانه 6020 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 10 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 12 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 14 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 16 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 18 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 20 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 22 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 25 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ابهر 28 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 12 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 14 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 16 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 18 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 20 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 22 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریا ذوب 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 10 کارخانه 6350 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 12 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 14 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 16 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 18 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 20 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 22 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 25 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 28 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 30 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد زاگرس 32 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 12 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 14 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 16 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 18 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 20 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 22 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد البرز تاکستان 28 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 12 کارخانه 6355 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 14 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 16 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 18 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 20 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 22 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 25 کارخانه 6305 تومان 1398/12/19
میلگرد راد همدان 28 کارخانه 6335 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 10 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 12 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 14 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 16 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 18 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 20 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 22 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد سیادن ابهر 28 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 12 کارخانه 6190 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 14 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 16 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 18 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 20 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 22 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 25 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 28 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 30 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد شاهین بناب 32 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 12 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 14 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 16 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 18 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 20 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 22 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 25 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد ارگ تبریز 28 کارخانه 6000 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 10 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 12 کارخانه 6150 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 14 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 16 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 18 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 20 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 22 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 25 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد امیرکبیر خزر 28 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 10 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 12 کارخانه 6280 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 14 کارخانه 6280 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 16 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 18 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 20 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 22 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد بردسیر کرمان 25 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 10 کارخانه 6460 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 12 کارخانه 6245 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 14 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 16 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 18 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 20 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 22 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 25 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 28 کارخانه 6080 تومان 1398/12/19
میلگرد نیشابور 32 کارخانه 6245 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 12 کارخانه 6450 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 14 کارخانه 6450 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 16 کارخانه 6550 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 18 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 20 کارخانه 6200 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 22 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 25 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 28 کارخانه 6050 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 30 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد اصفهان 32 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 10 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 12 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 14 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 16 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 18 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 20 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 22 کارخانه 5950 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 25 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 28 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 30 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد آریان فولاد 32 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 10 کارخانه 6340 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 12 کارخانه 6230 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 14 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 16 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 18 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 20 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 22 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 25 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 28 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 30 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد میانه 32 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 12 کارخانه 6300 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 14 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 16 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 18 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 20 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 22 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 25 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 28 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 30 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد ظفر بناب 32 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 12 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 14 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 16 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 18 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 20 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 22 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 25 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 28 کارخانه 6100 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 30 کارخانه 0 تومان 1398/12/19
میلگرد نیک صدرا 32 کارخانه 6250 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 8 کارخانه 6650 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 10 کارخانه 6600 تومان 1398/12/18
میلگرد گلستان 12 کارخانه 6550 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 14 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 16 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 18 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 20 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 22 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد گلستان 25 کارخانه 6500 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 8 کارخانه 6410 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 10 کارخانه 6310 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 12 کارخانه 6210 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 14 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 16 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 18 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 20 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 22 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 25 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 28 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 30 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19
میلگرد کاوه تیکمه داش 32 کارخانه 6140 تومان 1398/12/19