قیمت شمش فولادی در تاریخ 14 شهریور 1400

  دوشنبه, 15 شهریور 1400       اخبار بازار آهن

 

نرخ شمش حوزه القایی- منبع نرخ باکس

شاخص متوسط نرخ شمش حوزه القایی روز یکشنبه چهاردهم شهریور ماه حدود 14.865 تومان به ازای هر کیلوگرم با احتساب ارزش افزوده محاسبه شد که نسبت به روز گذشته، با کاهش قیمت متوسط و تقریبی 90 تومانی توام بوده است.