شروع بازار با کاهش در شنبه 20 شهریور

  شنبه, 20 شهریور 1400       اخبار بازار آهن

 

برخی شنیده ها از بازار میلگرد آجدار تا این لحظه توام با ثبات تا کاهش ۲۰۰ تومانی نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته در برخی از مبادی این حوزه ...