'گزارش بازار روز شنبه 27 شهریور 1400

  شنبه, 27 شهریور 1400       اخبار بازار آهن

 

با توجه به تکمیل تقریبی جدول رده بندی قیمتهای امروز بازار میلگرد آجدار تا این لحظه در بازه قیمتی حدود کیلویی ۱۴،۵۰۰ تا حول و حوش ۱۵،۲۰۰ تومان +vat متوسط نرخ امروز این بازار حدود کیلویی ۱۴،۸۶۰ تومان +vat توام با کاهشی حول ۳۰۰ تومان نسبت به شاخص روز چهارشنبه هفته گذشته برآورد گردید
۱۴۰۰/۰۶/۲۷