مشاوره،استعلام،سفارش گیری call

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

https://ahanestan.com/product/2473/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2

قیمت آهن اسفنجی نیریز

  • تحویل کارخانه
  • کارخانه آهن اسفنجی نیریز
آخرین قیمت : 12,871 تومان
ثبت سفارش

نمودار قیمت قیمت آهن اسفنجی نیریز

تاریخچه قیمت قیمت آهن اسفنجی نیریز

تاریخ قیمت
1403/02/16 12,871
1402/10/10 14,250
1402/10/06 14,300
1402/10/02 13,250
1402/09/04 12,700
1402/08/14 13,900
1402/07/30 12,700