مشاوره،استعلام،سفارش گیری call
جستجوی پیشرفته
بیلت 6 متری

بیلت 6 متری

بروز رسانی 1400/08/06
نام حالت استاندارد ابعاد طول محل بارگیری قیمت ( تومان ) نمودار خرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 100 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 14,550
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 100 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 14,550
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 14,600
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,000
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,100
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,070
حالت : ccm استاندارد : 3sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,000
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,020
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 14,600
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 14,600
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,800
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,151
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,100
حالت : ccm استاندارد : 3sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,030
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,020
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 14,600
بیلت 12 متری

بیلت 12 متری

بروز رسانی 1400/08/06
نام حالت استاندارد ابعاد طول محل بارگیری قیمت ( تومان ) نمودار خرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 120 طول : 12 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 14,550
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 120 طول : 12 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,050
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 12 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,151
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 12 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,120
شمش فولادی مشهد

شمش فولادی مشهد

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
شمش فولادی یزد

شمش فولادی یزد

بروز رسانی 1402/11/29
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 21,950
سایز : 150x150 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 22,100
سایز : 150x150 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 22,200
شمش فولادی تهران

شمش فولادی تهران

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
شمش فولادی ابهر

شمش فولادی ابهر

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
شمش فولادی اصفهان

شمش فولادی اصفهان

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 120x120 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
شمش فولادی ساوه

شمش فولادی ساوه

بروز رسانی 1403/02/01
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
شمش فولادی قزوین

شمش فولادی قزوین

بروز رسانی 1402/11/29
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 22,500