مشاوره،استعلام،سفارش گیری call
جستجوی پیشرفته

انواع شمش

نمایش بیشتر
بیلت 6 متری

بیلت 6 متری

بروز رسانی 1400/11/03
نام حالت استاندارد ابعاد طول محل بارگیری قیمت نمودار خرید
بیلت 12 متری

بیلت 12 متری

بروز رسانی 1400/11/03
نام حالت استاندارد ابعاد طول محل بارگیری قیمت نمودار خرید
شمش فولادی مشهد

شمش فولادی مشهد

بروز رسانی 1400/11/03
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت نمودار خرید
سایز : 125x125 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 13,400
شمش فولادی یزد

شمش فولادی یزد

بروز رسانی 1400/11/03
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت نمودار خرید
سایز : 100x100 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 13,400
شمش فولادی تهران

شمش فولادی تهران

بروز رسانی 1400/11/03
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت نمودار خرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 13,500
شمش فولادی ابهر

شمش فولادی ابهر

بروز رسانی 1400/11/03
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت نمودار خرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 13,550
شمش فولادی اصفهان

شمش فولادی اصفهان

بروز رسانی 1400/11/03
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت نمودار خرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 13,480
شمش فولادی ساوه

شمش فولادی ساوه

بروز رسانی 1400/11/03
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت نمودار خرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 13,500
شمش فولادی قزوین

شمش فولادی قزوین

بروز رسانی 1400/11/03
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت نمودار خرید
سایز : 150x150 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 13,550